Still hastalığı nedir?

Still hastalığı günlük ateş atakları, eklem şişliği ve kısa zamanda silinip giden döküntülerle karakterize inflamatuar bir hastalıktır. Hastalığın nedeni bilinmemektedir.  Ateş atakları en az bir hafta yada daha uzun sürelidir. Eklemlerde ağrı yada şişlik en az 2 hafta süre ile bulunmalıdır. Hastalık en tipik bulgusu ateş ataklarına eşlik eden özellikle gövde ile kol ve bacaklarda ortaya çıkan kaşıntısız pembe renkli döküntülerdir. Kandaki beyaz küre hücrelerin de artış saptanırken kırmızı kürelerde azalma sonucu anemi görülür.  Hastalığın diğer bulguları boğaz ağrısı, lenf bezlerinde şişmeler, karaciğer ve dalakta büyüme, karaciğer testlerinde yükseklik şeklindedir. Romatoid faktör, ANA gibi eklem romatizması testleri negatif bulunur. Sebebi araştırılan uzun süreli ateş hastalarının önemli bir kısmınının nedeni Still hastalığıdır.  Hastalık ilerledikçe özellikle hafif başlayan eklem şikayetleri daha şiddetlenir ve eklem hareket kısıtlılıklarına neden olur. Özellikle el bileği ekleminin tutulumu ve eklemde kısıtlılığa yol açan eklem daralmasının gelişimi yine bu hastalık için tipik bir bulgudur. Dizler, ayak bilekleri, dirsekler, parmakların orta eklemleri, omuzlar azalan sıklık sırası ile tutulan diğer eklemlerdir. Hastalığın tanısında kullanılan en önemli test %70 hastada yüksek bulunan kandaki ferritin değerinin yüksekliğidir ( >3000 ng/ml).

Hastalığın şiddeti Still hastalığının tedavisinde kullanılacak ajanların belirlenmesinde en önemli etkendir. Steroid olmayan anti inflamatuar ilaçlar ateş, döküntü ve artralji şeklinde hafif şiddette hastalığı olan kişilerde öncelikli olarak denenebilir. Ancak bu tedaviye cevap veren hasta oranı çok düşüktür. Hastaların büyük bir kısmında yüksek doz kortizon tedavisi gerekir. Kortizon tedavisi ile tam cevap alınamayan yada kortizon dozu azaltılamayan hastalarda metotreksat ve  biyolojik tedaviler olarak gruplandırdığımız iltihabın oluşmasında rol alan molekülleri yada hücreleri  etkisiz hale getiren tedaviler denenir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım