Üveit nasıl tedavi edilir?

Üveit tedavisinde göz hastalıkları uzmanı ve eşlik eden sistemik hastalık varsa ilgili uzmanın işbirliği şarttır. Bu kapsamda ilk aşama, göz muayenesine göre gözün hangi kısmının tutulmuş olduğunun belirlenmesidir.

Üveit tedavisinin,  atakların tedavisi ve nükslerin önlenmesi şeklinde birbirini tamamlayan iki aşamalı olduğu söylenebilir. Tedavinin iyi planlanması ve hekimin oluşturduğu protokole göre makul bir süre kullanılması gereklidir.

Atak sırasında ön üveitte göz doktorlarının önerilerine göre damlalar verilirken, daha ağır bir tablo olan arka üveitte genellikle ağızdan ilaç tedavisi gereklidir.

Nükslerin önlenmesi için altta yatan hastalığa göre tedavi düzenlenir. Örneğin eşlik eden ankilozan spondilit varlığında Ankilozan spondilit için verilen ilaçlar göz ataklarının önlenmesinde yardımcı olacaktır.

Behçet, Sarkoidoz gibi hastalıklarda orta yüksek doz kortizon tedavisine ek olarak bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar verilmektedir. (Azatiopürin, siklosporin gibi). Takibe göre nükslerin önlenemediği az sayıda hastada infliksimab ve interferon gibi iğne tedavileri de kullanılmaktadır.

Göz uzmanın değerlendirmesine göre bazen göz içerisine enjeksiyon yapılabilir.

Üveitli gözlerde zaman içinde hastalığa veya tedavide kullanılan ilaçlara bağlı komplikasyonlar gelişebilir. Katarakt bu komplikasyonlardan biridir ve tedavisi ameliyat ile yapılır. Göz uzmanının önerisine göre diğer cerrahi işlemlerin de gerekebileceği akılda tutulmalıdır.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım