Üveit nedir ve hangi hastalıklarda olur?

Gözümüzde üvea adı verilen ön ve arka iki odacık bulunur. Bu odacıkların iltihabına üveit denir. Zaman içerisinde üveitin tekrarlaması durumu ‘üveit atağı’ olarak adlandırılır.

Üveitler göz muayenesindeki yerleşim durumlarına göre 2 gruba ayrılır. Ön kısmındaki  iltihaplar “ön üveit”, arka kısmındaki iltihaplar ise ‘arka üveit’ olarak adlandırılır. Hem ön hem de arka üveitin aynı zamanda olması durumu ‘panüveit’ olarak adlandırılır.

Üveitler vücudun diğer bir bölgesindeki hastalıkla beraber görülebileceği gibi altta yatan hiçbir nedenin eşlik etmediği durumlarda da görülebilir. Bu durum nedensiz (idiyopatik) olarak adlandırılır.

Bu nedenle üveit gelişen hastaların göz doktorlarınca ayrıntılı tıbbi hikayeleri alınmalı ve ayrıntılı göz muayenesi yapılmalıdır. Sistemik hastalık şüphesi uyandıran hastalara ise altta yatan hastalığın ortaya çıkarılması için ilgili vücut muayenesi ve laboratuar testleri gerekebilir.

Hastalık grubu olarak enfeksiyon hastalıkları ile romatolojik hastalıklar başlıca araştırılması gereken gruplardır.

Ön üveit nedenleri arasında ankilozan spondilit gibi spondilartrit grubu hastalıkların yanı sıra Behçet hastalığı, vaskülitler, sarkoidozu da sayabiliriz.

Posterior üveit hastalarında Behçet hastalığı, sarkoidoz, vaskülitler araştırılmalıdır.

Ön üveitler uygun tedavi edilmez ve sık tekrarlarsa uzun dönemde gözün ön üvea kısmında yapışıklık ve göz tansiyonuna (glokom) yol açabilir.

Arka üveitlerde komşuluk yolu ile gözün ağ tabakası ve görme sinirleriyle ilişkisi nedeniyle tedavisiz bırakıldığında ciddi kalıcı görme kayıplarına yol açabilir.

Behçet hastalığının göz tutulumu ön üveit, arka üveit veya ön ve arka üveitin bir arada görüldüğü “panüveit” şeklinde olabilir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım